ترجمه Lethean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ نهر فراموشي‌ برزخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسيان‌ اور.

Lethean به چه معناست و Lethean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lethean

وابسته‌ به‌ نهر فراموشي‌ برزخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ نهر فراموشي‌ برزخ‌, ترجمه وابسته‌ به‌ نهر فراموشي‌ برزخ‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ نهر فراموشي‌ برزخ‌ , نسيان‌ اور. به لاتین
دانلود فایل ها