ترجمه Lettuce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) كاهو. می باشد

Lettuce به چه معناست و Lettuce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lettuce

(گ‌.ش‌.) كاهو. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) كاهو., ترجمه (گ‌.ش‌.) كاهو., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) كاهو.
دانلود فایل ها