ترجمه Leukocyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) گويچه‌ سفيد خون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گلبول‌ سفيد خون‌.

Leukocyte به چه معناست و Leukocyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leukocyte

(تش‌.) گويچه‌ سفيد خون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) گويچه‌ سفيد خون‌, ترجمه (تش‌.) گويچه‌ سفيد خون‌, کلمات شبیه (تش‌.) گويچه‌ سفيد خون‌ , گلبول‌ سفيد خون‌. به لاتین
دانلود فایل ها