ترجمه Leukoma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (amocuel) (تش‌.) لك‌ قرنيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لك‌ سفيد روي‌ چشم‌.

Leukoma به چه معناست و Leukoma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leukoma

(amocuel) (تش‌.) لك‌ قرنيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (amocuel) (تش‌.) لك‌ قرنيه‌, ترجمه (amocuel) (تش‌.) لك‌ قرنيه‌, کلمات شبیه (amocuel) (تش‌.) لك‌ قرنيه‌ , لك‌ سفيد روي‌ چشم‌. به لاتین
دانلود فایل ها