ترجمه Level Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برابر كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكنواخت‌ كردن‌.

Level Out به چه معناست و Level Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Level Out

برابر كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برابر كردن‌, ترجمه برابر كردن‌, کلمات شبیه برابر كردن‌ , يكنواخت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها