ترجمه Leveller در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ سط‌ح‌ كننده‌. می باشد

Leveller به چه معناست و Leveller یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leveller

هم‌ سط‌ح‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ سط‌ح‌ كننده‌., ترجمه هم‌ سط‌ح‌ كننده‌., کلمات شبیه هم‌ سط‌ح‌ كننده‌.
دانلود فایل ها