ترجمه Leviathan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جانور بزرگ‌ دريايي‌ كه‌ در كتاب‌ عهد عتيق‌ نام‌ برده‌ می باشد

Leviathan به چه معناست و Leviathan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leviathan

جانور بزرگ‌ دريايي‌ كه‌ در كتاب‌ عهد عتيق‌ نام‌ برده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جانور بزرگ‌ دريايي‌ كه‌ در كتاب‌ عهد عتيق‌ نام‌ برده‌, ترجمه جانور بزرگ‌ دريايي‌ كه‌ در كتاب‌ عهد عتيق‌ نام‌ برده‌, کلمات شبیه جانور بزرگ‌ دريايي‌ كه‌ در كتاب‌ عهد عتيق‌ نام‌ برده‌
دانلود فایل ها