ترجمه Levity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبك‌ سري‌ , در فارسی : رفتار سبك‌ , به فارسی : لوسي‌.

Levity به چه معناست و Levity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Levity

سبك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌, ترجمه سبك‌, کلمات شبیه سبك‌ , سبك‌ سري‌ به لاتین , رفتار سبك‌ به لاتین , لوسي‌. خارجی
دانلود فایل ها