خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31220 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31220','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31220 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Liability به فارسی

ترجمه Liability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئوليت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دين‌ , در فارسی : بدهي‌ , به فارسی : فرض‌ , سایر ترجمه ها : شمول‌ احتمال‌

Liability به چه معناست و Liability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liability

مسئوليت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئوليت‌, ترجمه مسئوليت‌, کلمات شبیه مسئوليت‌ , دين‌ به لاتین , بدهي‌ به لاتین , فرض‌ خارجی , شمول‌ در زبان , احتمال‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: