ترجمه Liability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئوليت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دين‌ , در فارسی : بدهي‌ , به فارسی : فرض‌ , سایر ترجمه ها : شمول‌ احتمال‌

Liability به چه معناست و Liability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liability

مسئوليت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئوليت‌, ترجمه مسئوليت‌, کلمات شبیه مسئوليت‌ , دين‌ به لاتین , بدهي‌ به لاتین , فرض‌ خارجی , شمول‌ در زبان , احتمال‌انگلیسی
دانلود فایل ها