ترجمه Libelant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnallebil) دادخواست‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خواهان‌ , در فارسی : تهمت‌ زننده‌.

Libelant به چه معناست و Libelant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Libelant

(tnallebil) دادخواست‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tnallebil) دادخواست‌ دهنده‌, ترجمه (tnallebil) دادخواست‌ دهنده‌, کلمات شبیه (tnallebil) دادخواست‌ دهنده‌ , خواهان‌ به لاتین , تهمت‌ زننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها