ترجمه Libelee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eellebil) (حق.) مدعي‌ عليه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ مورد افترا.

Libelee به چه معناست و Libelee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Libelee

(eellebil) (حق.) مدعي‌ عليه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eellebil) (حق.) مدعي‌ عليه‌, ترجمه (eellebil) (حق.) مدعي‌ عليه‌, کلمات شبیه (eellebil) (حق.) مدعي‌ عليه‌ , شخص‌ مورد افترا. به لاتین
دانلود فایل ها