ترجمه Libellant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnalebil) دادخواست‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خواهان‌ , در فارسی : تهمت‌ زننده‌.

Libellant به چه معناست و Libellant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Libellant

(tnalebil) دادخواست‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tnalebil) دادخواست‌ دهنده‌, ترجمه (tnalebil) دادخواست‌ دهنده‌, کلمات شبیه (tnalebil) دادخواست‌ دهنده‌ , خواهان‌ به لاتین , تهمت‌ زننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها