ترجمه Liberal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خواه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زياد , در فارسی : جالب‌ توجه‌ , به فارسی : وافر , سایر ترجمه ها : سخي‌.

Liberal به چه معناست و Liberal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liberal

خواه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خواه‌, ترجمه خواه‌, کلمات شبیه خواه‌ , زياد به لاتین , جالب‌ توجه‌ به لاتین , وافر خارجی , سخي‌. در زبان
دانلود فایل ها