ترجمه Liberalizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازاد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رافع‌ ممانعت‌.

Liberalizer به چه معناست و Liberalizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liberalizer

ازاد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازاد كننده‌, ترجمه ازاد كننده‌, کلمات شبیه ازاد كننده‌ , رافع‌ ممانعت‌. به لاتین
دانلود فایل ها