ترجمه Liberator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازادي‌ بخش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازاد كننده‌.

Liberator به چه معناست و Liberator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liberator

ازادي‌ بخش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازادي‌ بخش‌, ترجمه ازادي‌ بخش‌, کلمات شبیه ازادي‌ بخش‌ , ازاد كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها