ترجمه Liberty Pole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ پرچم‌ انقلابيون‌ فرانسه‌ وامريكا. می باشد

Liberty Pole به چه معناست و Liberty Pole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liberty Pole

چوب‌ پرچم‌ انقلابيون‌ فرانسه‌ وامريكا. به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌ پرچم‌ انقلابيون‌ فرانسه‌ وامريكا., ترجمه چوب‌ پرچم‌ انقلابيون‌ فرانسه‌ وامريكا., کلمات شبیه چوب‌ پرچم‌ انقلابيون‌ فرانسه‌ وامريكا.
دانلود فایل ها