ترجمه Libido در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شور جنسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهوت‌ جنسي‌ , در فارسی : هوس‌ , به فارسی : تحريك‌ شهواني‌.

Libido به چه معناست و Libido یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Libido

شور جنسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شور جنسي‌, ترجمه شور جنسي‌, کلمات شبیه شور جنسي‌ , شهوت‌ جنسي‌ به لاتین , هوس‌ به لاتین , تحريك‌ شهواني‌. خارجی
دانلود فایل ها