ترجمه Librarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتابدار. می باشد

Librarian به چه معناست و Librarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Librarian

كتابدار. به خارجی , ریشه انگلیسی كتابدار., ترجمه كتابدار., کلمات شبیه كتابدار.
دانلود فایل ها