ترجمه Library در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتابخانه‌. می باشد

Library به چه معناست و Library یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Library

كتابخانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كتابخانه‌., ترجمه كتابخانه‌., کلمات شبیه كتابخانه‌.
دانلود فایل ها