ترجمه Library Subroutine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيروال‌ كتابخانه‌اي‌. می باشد

Library Subroutine به چه معناست و Library Subroutine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Library Subroutine

زيروال‌ كتابخانه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زيروال‌ كتابخانه‌اي‌., ترجمه زيروال‌ كتابخانه‌اي‌., کلمات شبیه زيروال‌ كتابخانه‌اي‌.
دانلود فایل ها