ترجمه Libyan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ ليبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساكن‌ ليبي‌.

Libyan به چه معناست و Libyan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Libyan

اهل‌ ليبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ ليبي‌, ترجمه اهل‌ ليبي‌, کلمات شبیه اهل‌ ليبي‌ , ساكن‌ ليبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها