ترجمه Lice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ جمع‌ esuol) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شپش‌ ها.

Lice به چه معناست و Lice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lice

(صورت‌ جمع‌ esuol) به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ جمع‌ esuol), ترجمه (صورت‌ جمع‌ esuol), کلمات شبیه (صورت‌ جمع‌ esuol) , شپش‌ ها. به لاتین
دانلود فایل ها