خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31287 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31287','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31287 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lice به فارسی

ترجمه Lice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ جمع‌ esuol) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شپش‌ ها.

Lice به چه معناست و Lice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lice

(صورت‌ جمع‌ esuol) به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ جمع‌ esuol), ترجمه (صورت‌ جمع‌ esuol), کلمات شبیه (صورت‌ جمع‌ esuol) , شپش‌ ها. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: