ترجمه License در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رفتن‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پروانه‌ دادن‌ , در فارسی : مرخص‌ كردن‌.

License به چه معناست و License یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به License

رفتن‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رفتن‌ دادن‌, ترجمه رفتن‌ دادن‌, کلمات شبیه رفتن‌ دادن‌ , پروانه‌ دادن‌ به لاتین , مرخص‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها