ترجمه Licenser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rosnecil) پروانه‌ دهنده‌. می باشد

Licenser به چه معناست و Licenser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Licenser

(rosnecil) پروانه‌ دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (rosnecil) پروانه‌ دهنده‌., ترجمه (rosnecil) پروانه‌ دهنده‌., کلمات شبیه (rosnecil) پروانه‌ دهنده‌.
دانلود فایل ها