ترجمه Licentious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ول‌ , در فارسی : شهوتران‌ , به فارسی : بد اخلاق‌ , سایر ترجمه ها : مبني‌ بر هرزگي‌.

Licentious به چه معناست و Licentious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Licentious

هرزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هرزه‌, ترجمه هرزه‌, کلمات شبیه هرزه‌ , ول‌ به لاتین , شهوتران‌ به لاتین , بد اخلاق‌ خارجی , مبني‌ بر هرزگي‌. در زبان
دانلود فایل ها