ترجمه Licit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مزايده‌. می باشد

Licit به چه معناست و Licit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Licit

مزايده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مزايده‌., ترجمه مزايده‌., کلمات شبیه مزايده‌.
دانلود فایل ها