ترجمه Licking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ليس‌ زني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ليس‌ , در فارسی : شلاق‌ زني‌ , به فارسی : بشكل‌ دراوري‌.

Licking به چه معناست و Licking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Licking

ليس‌ زني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ليس‌ زني‌, ترجمه ليس‌ زني‌, کلمات شبیه ليس‌ زني‌ , ليس‌ به لاتین , شلاق‌ زني‌ به لاتین , بشكل‌ دراوري‌. خارجی




دانلود فایل ها