ترجمه Lickspittle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاسه‌ ليس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادنجان‌ دور قاب‌ چين‌.

Lickspittle به چه معناست و Lickspittle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lickspittle

كاسه‌ ليس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاسه‌ ليس‌, ترجمه كاسه‌ ليس‌, کلمات شبیه كاسه‌ ليس‌ , بادنجان‌ دور قاب‌ چين‌. به لاتین
دانلود فایل ها