ترجمه Lido در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميعادگاه‌ قشنگ‌ ساحلي‌. می باشد

Lido به چه معناست و Lido یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lido

ميعادگاه‌ قشنگ‌ ساحلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميعادگاه‌ قشنگ‌ ساحلي‌., ترجمه ميعادگاه‌ قشنگ‌ ساحلي‌., کلمات شبیه ميعادگاه‌ قشنگ‌ ساحلي‌.
دانلود فایل ها