ترجمه Lie To در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بانجام‌ كاري‌ همت‌ گماشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (كشتي‌) درجهت‌ باد توقف‌ كردن‌

Lie To به چه معناست و Lie To یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lie To

بانجام‌ كاري‌ همت‌ گماشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بانجام‌ كاري‌ همت‌ گماشتن‌, ترجمه بانجام‌ كاري‌ همت‌ گماشتن‌, کلمات شبیه بانجام‌ كاري‌ همت‌ گماشتن‌ , (كشتي‌) درجهت‌ باد توقف‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها