ترجمه Liege در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صاحب‌ تيول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارباب‌ , در فارسی : هم‌ بيعت‌.

Liege به چه معناست و Liege یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liege

صاحب‌ تيول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صاحب‌ تيول‌, ترجمه صاحب‌ تيول‌, کلمات شبیه صاحب‌ تيول‌ , ارباب‌ به لاتین , هم‌ بيعت‌. به لاتین
دانلود فایل ها