ترجمه Lieutenant Colonel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرهنگ‌ دوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناخدا دوم‌.

Lieutenant Colonel به چه معناست و Lieutenant Colonel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lieutenant Colonel

سرهنگ‌ دوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرهنگ‌ دوم‌, ترجمه سرهنگ‌ دوم‌, کلمات شبیه سرهنگ‌ دوم‌ , ناخدا دوم‌. به لاتین
دانلود فایل ها