ترجمه Life Giving در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حيات‌ بخش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيروبخش‌ , در فارسی : روانبخش‌.

Life Giving به چه معناست و Life Giving یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Life Giving

حيات‌ بخش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حيات‌ بخش‌, ترجمه حيات‌ بخش‌, کلمات شبیه حيات‌ بخش‌ , نيروبخش‌ به لاتین , روانبخش‌. به لاتین
دانلود فایل ها