ترجمه Life Test در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازمون‌ حيات‌. می باشد

Life Test به چه معناست و Life Test یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Life Test

ازمون‌ حيات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ازمون‌ حيات‌., ترجمه ازمون‌ حيات‌., کلمات شبیه ازمون‌ حيات‌.
دانلود فایل ها