ترجمه Lifebuoy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اب‌ شناور ميباشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوي‌ شناور.

Lifebuoy به چه معناست و Lifebuoy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lifebuoy

اب‌ شناور ميباشد به خارجی , ریشه انگلیسی اب‌ شناور ميباشد, ترجمه اب‌ شناور ميباشد, کلمات شبیه اب‌ شناور ميباشد , گوي‌ شناور. به لاتین
دانلود فایل ها