ترجمه Lifeless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عاري‌ از زندگي‌.

Lifeless به چه معناست و Lifeless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lifeless

مرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرده‌, ترجمه مرده‌, کلمات شبیه مرده‌ , عاري‌ از زندگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها