ترجمه Lifeline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (كف‌ بيني‌) خط‌ زندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌ناب‌ يا رسن‌ نجات‌ غواص‌ , در فارسی : شاهراه‌.

Lifeline به چه معناست و Lifeline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lifeline

(كف‌ بيني‌) خط‌ زندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (كف‌ بيني‌) خط‌ زندگي‌, ترجمه (كف‌ بيني‌) خط‌ زندگي‌, کلمات شبیه (كف‌ بيني‌) خط‌ زندگي‌ , ط‌ناب‌ يا رسن‌ نجات‌ غواص‌ به لاتین , شاهراه‌. به لاتین
دانلود فایل ها