ترجمه Lifelong در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مادام‌ العمري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : براي‌ تمام‌ عمر , در فارسی : برابر يك‌ عمر.

Lifelong به چه معناست و Lifelong یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lifelong

مادام‌ العمري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مادام‌ العمري‌, ترجمه مادام‌ العمري‌, کلمات شبیه مادام‌ العمري‌ , براي‌ تمام‌ عمر به لاتین , برابر يك‌ عمر. به لاتین
دانلود فایل ها