ترجمه Lifemanship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحت‌ تاثير گذاردن‌ ديگران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجادتشخص‌.

Lifemanship به چه معناست و Lifemanship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lifemanship

تحت‌ تاثير گذاردن‌ ديگران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحت‌ تاثير گذاردن‌ ديگران‌, ترجمه تحت‌ تاثير گذاردن‌ ديگران‌, کلمات شبیه تحت‌ تاثير گذاردن‌ ديگران‌ , ايجادتشخص‌. به لاتین
دانلود فایل ها