ترجمه Ligate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بستن‌ (شريان‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسدود كردن‌ رگ‌.

Ligate به چه معناست و Ligate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ligate

بستن‌ (شريان‌) به خارجی , ریشه انگلیسی بستن‌ (شريان‌), ترجمه بستن‌ (شريان‌), کلمات شبیه بستن‌ (شريان‌) , مسدود كردن‌ رگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها