ترجمه Light Meter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسباب‌ كوچك‌ نور سنجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نور سنج‌.

Light Meter به چه معناست و Light Meter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Light Meter

اسباب‌ كوچك‌ نور سنجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسباب‌ كوچك‌ نور سنجي‌, ترجمه اسباب‌ كوچك‌ نور سنجي‌, کلمات شبیه اسباب‌ كوچك‌ نور سنجي‌ , نور سنج‌. به لاتین
دانلود فایل ها