ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lighter به فارسی

ترجمه Lighter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حمل‌ كردن‌. می باشد

Lighter به چه معناست و Lighter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lighter

حمل‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حمل‌ كردن‌., ترجمه حمل‌ كردن‌., کلمات شبیه حمل‌ كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: