ترجمه Lightless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ نور. می باشد

Lightless به چه معناست و Lightless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lightless

بي‌ نور. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ نور., ترجمه بي‌ نور., کلمات شبیه بي‌ نور.
دانلود فایل ها