ترجمه Lightning Arrester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برق‌ گير. می باشد

Lightning Arrester به چه معناست و Lightning Arrester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lightning Arrester

برق‌ گير. به خارجی , ریشه انگلیسی برق‌ گير., ترجمه برق‌ گير., کلمات شبیه برق‌ گير.
دانلود فایل ها