ترجمه Like در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ شكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ جنس‌ , در فارسی : متمايل‌ , به فارسی : به‌تساوي‌ , سایر ترجمه ها : شايد احتمالا , في‌

Like به چه معناست و Like یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Like

هم‌ شكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ شكل‌, ترجمه هم‌ شكل‌, کلمات شبیه هم‌ شكل‌ , هم‌ جنس‌ به لاتین , متمايل‌ به لاتین , به‌تساوي‌ خارجی , شايد در زبان , احتمالاانگلیسی , في‌
دانلود فایل ها