ترجمه Lilac در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياس‌ بنفش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ياس‌ شيرواني‌.

Lilac به چه معناست و Lilac یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lilac

ياس‌ بنفش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياس‌ بنفش‌, ترجمه ياس‌ بنفش‌, کلمات شبیه ياس‌ بنفش‌ , ياس‌ شيرواني‌. به لاتین
دانلود فایل ها