ترجمه Limber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خميده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سربزير , در فارسی : مط‌يع‌ , به فارسی : تاشو , سایر ترجمه ها : خم‌ شو نرم‌ , خم‌ كردن‌

Limber به چه معناست و Limber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limber

خميده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خميده‌, ترجمه خميده‌, کلمات شبیه خميده‌ , سربزير به لاتین , مط‌يع‌ به لاتین , تاشو خارجی , خم‌ شو در زبان , نرم‌انگلیسی , خم‌ كردن‌
دانلود فایل ها