ترجمه Limburger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنيرنيمه‌ نرم‌ چرب‌ داراي‌ بوي‌ تند. می باشد

Limburger به چه معناست و Limburger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limburger

پنيرنيمه‌ نرم‌ چرب‌ داراي‌ بوي‌ تند. به خارجی , ریشه انگلیسی پنيرنيمه‌ نرم‌ چرب‌ داراي‌ بوي‌ تند., ترجمه پنيرنيمه‌ نرم‌ چرب‌ داراي‌ بوي‌ تند., کلمات شبیه پنيرنيمه‌ نرم‌ چرب‌ داراي‌ بوي‌ تند.
دانلود فایل ها