ترجمه Lime در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابستن‌ كردن‌. می باشد

Lime به چه معناست و Lime یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lime

ابستن‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ابستن‌ كردن‌., ترجمه ابستن‌ كردن‌., کلمات شبیه ابستن‌ كردن‌.
دانلود فایل ها