ترجمه Limey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) سرباز يا ملوان‌ انگليسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگليسي‌.

Limey به چه معناست و Limey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limey

(ز.ع‌.) سرباز يا ملوان‌ انگليسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) سرباز يا ملوان‌ انگليسي‌, ترجمه (ز.ع‌.) سرباز يا ملوان‌ انگليسي‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.) سرباز يا ملوان‌ انگليسي‌ , انگليسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها